Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tác động từ chính sách của Mỹ đối với an ninh Đông Nam Á
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:15
6253 Lượt xem

Tác động từ chính sách của Mỹ đối với an ninh Đông Nam Á

THIẾUTƯỚNG, TS ĐÀO NGỌC DINH

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an - Bộ Công an

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Đông Nam Á là khu vực có địa kinh tế - chính trị đặc biệt, kết nối các châu lục và các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, khó lường trong cạnh tranh nước lớn - yếu tố cơ bản trong môi trường an ninh khu vực, trong đó có vai trò của Mỹ đối với an ninh của các quốc gia Đông Nam Á. Bài viết phân tích ảnh hưởng từ chính sách, chiến lược của Mỹ đến an ninh khu vực Đông Nam Á và đề xuất một số kiến nghị nhằm duy trì sự ổn định, thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực.

Từ khóa: kinh tế, chính trị, an ninh khu vực Đông Nam Á; chiến lược IPS.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền