Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan hệ đối tác chiến lược Asean – Eu và những đóng góp của Việt Nam
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:16
10569 Lượt xem

Quan hệ đối tác chiến lược Asean – Eu và những đóng góp của Việt Nam

PGS, TS THÁI VĂN LONG

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Tháng 12-2020, ASEAN và EU đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược, hướng trọng tâm vào phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19; tăng cường và củng cố hơn nữa dòng chảy thương mại, đầu tư hai chiều; thúc đẩy phát triển bền vững, giải quyết thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh; tăng cường chủ nghĩa đa phương dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam coi trọng và có những đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU như: xây dựng lòng tin, hiểu biết, trách nhiệm trong kiến tạo, gìn giữ môi trường hòa bình; đóng góp tích cực vào những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong hoạt động nhân đạo hay ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Từ khóa: quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU; Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền