Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:20
5390 Lượt xem

Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị

TS LÊ VĂN TUYÊN

Học viện Kỹ thuật quân sự

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Nông nghiệp hữu cơ là một bộ phận quan trọng của sản xuất nông nghiệp, mang lại giá trị kinh tế lớn và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Ở Việt Nam, phát triển nông nghiệp hữu cơ góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp hữu cơ của các vùng, miền và địa phương trong cả nước. Bài viết làm rõ thực trạng, đưa ra một số vần đề cần quan tâm và khuyến nghị để phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: nông nghiệp hữu cơ; phát triển nông nghiệp.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền