Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất     Lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:24
6244 Lượt xem

Lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

TS ĐÀO THỊ THANH THỦY

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Trong quản lý công chức, để đánh giá và phân loại công chức, có một số cách tiếp cận trên cơ sở các lý thuyết/mô hình về hành chính và mô hình quản lý công vụ. Cách tiếp cận đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ gắn với hệ thống quản lý thực thi công vụ theo kết quả. Bài viết phân tích cơ sở lý thuyết, đặc trưng và ý nghĩa của cách tiếp cận này trong việc hoàn thiện thể chế công vụ - công chức ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: đánh giá công chức; đánh giá theo kết quả thực thi công vụ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền