Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thực hiện phương châm: chủ động - đồng bộ - đột phá - kỷ cương - chất lượng - hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2022-2023
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 14:38
4682 Lượt xem

Thực hiện phương châm: chủ động - đồng bộ - đột phá - kỷ cương - chất lượng - hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2022-2023

GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG

Ủy viên Bộ Chính trị,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Lời Ban Biên tập: Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Lễ Khai giảng năm học 2022-2023. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền