Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 15:05
4932 Lượt xem

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

PGS, TS LÊ VĂN ĐÍNH

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố sự đồng thuận xã hội.

Từ khóa: giám sát; phản biện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành phố Đà Nẵng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền