Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhìn lại quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaixia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:24
5142 Lượt xem

Nhìn lại quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaixia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc

ThS PHẠM THANH BẰNG

NCS Học viện Ngoại giao

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Sau khi nâng cấp thành Đối tác chiến lược (năm 2015), hợp tác giữa Việt Nam và Malaixia đã được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh và thương mại - đầu tư. Vượt qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaixia đang chuyển dần sang một giai đoạn mới với sự phát triển bền vững hơn. Dù vẫn tồn tại sự khác biệt trong một số vấn đề cụ thể, nhưng hợp tác vẫn là xu thế chính trong quan hệ hai nước. Bài viết phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được và triển vọng của mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaixia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Từ khóa: Đối tác chiến lược; Việt Nam; Malaixia.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền