Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:23
2765 Lượt xem

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí

PGS, TS MAI ĐỨC NGỌC

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Báo chí là một lĩnh vực quan trọng, có sức ảnh hưởng to lớn đến tư tưởng, tinh thần và đạo đức của công chúng. Vì vậy, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí phải đi đầu, nêu gương trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân. Trên cơ sở làm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuẩn mực đạo đức, bài viết đề xuất hệ thống chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí ở Việt Nam hiện nay.

 

Từ khóa: Chuẩn mực đạo đức; cán bộ; đảng viên; cơ quan báo chí.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền