Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:25
3865 Lượt xem

Tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị

PGS, TS PHẠM MINH ANH

Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết làm rõ sự thống nhất giữa mục tiêu, yêu cầu, nội dung của chương trình trung cấp lý luận chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, bài viết đề xuất các giải pháp cho việc tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị.

Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Chương trình trung cấp lý luận chính trị; tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền