Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bài học kinh nghiệm về tập hợp lực lượng trong quá trình đàm phán tại Hội nghị Paris
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:26
4097 Lượt xem

Bài học kinh nghiệm về tập hợp lực lượng trong quá trình đàm phán tại Hội nghị Paris

PGS, TS TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký vào ngày 27-01-1973 là “thắng lợi ngoại giao tuyệt vời”, tạo nên bước ngoặt quan trọng mang tầm chiến lược dẫn đến thắng lợi vĩ đại vào mùa Xuân năm 1975. Để có được thắng lợi ngoại giao tuyệt vời ấy, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng tạo để tập hợp lực lượng, tạo thế và lực trên bàn đàm phán. Bài học về tập hợp lực lượng trong đấu tranh ngoại giao để thực hiện mục tiêu chiến lược “đánh cho Mỹ cút” trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược có giá trị to lớn, được Đảng ta vận dụng, phát triển trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Từ khóa: Hiệp định Paris; mặt trận ngoại giao; tập hợp lực lượng; sức mạnh tổng hợp.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền