Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:28
4272 Lượt xem

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

TS TRẦN THỊ HỢI

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Đồng chí Huỳnh Tấn Phát là nhà trí thức cách mạng có uy tín lớn, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, kể từ khi bắt đầu tham gia các phong trào yêu nước cho đến khi trở thành nhà lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và giữ cương vị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là người đã chỉ đạo, tổ chức và trực tiếp tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bài viết làm rõ những đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Từ khóa: Huỳnh Tấn Phát; đại đoàn kết dân tộc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền