Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thực trạng và giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:35
6124 Lượt xem

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam

PGS, TS ĐINH THỊ NGA

ThS NGUYỄN LAN HƯƠNG

Viện Kinh tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao và ổn định trong nhiều năm cùng với tính ổn định, minh bạch và công khai của hệ thống pháp luật, Việt Nam trở thành quốc gia có môi trường đầu tư hấp dẫn, có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Bài viết khái quát hiện trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tới. Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu, được tài trợ bởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

 

Từ khóa: đầu tư; môi trường đầu tư; hoàn thiện môi trường đầu tư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền