Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Những diễn biến mới trong hệ thống chính trị Mỹ hiện nay
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:40
5769 Lượt xem

Những diễn biến mới trong hệ thống chính trị Mỹ hiện nay

TS LÊ THỊ THU MAI

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh       

TS PHAN DUY ANH

Trường Đại học Bách khoa,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Nước Mỹ trong những năm gần đây chứng kiến nhiều biến động trong chính trường: sự phân cực chính trị cao độ, những chia rẽ về giá trị, trạng thái của nền dân chủ có nguy cơ khủng hoảng cũng như tính bền vững của nó trên nền những biến cố trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Hệ thống chính trị Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức mới, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Nhận diện tác động của nhân tố nội bộ và những diễn biến mới trong hệ thống chính trị Mỹ hiện nay, bài viết phân tích dưới các chiều cạnh: (1) Gia tăng sự phân cực các đảng chính trị; (2) Nhóm lợi ích với sự hình thành các siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC); (3) Maketing chính trị trong cuộc cách mạng truyền thông số.

Từ khóa: Mỹ; chính trị; hệ thống chính trị Mỹ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền