Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kinh tế ngầm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:53
4618 Lượt xem

Kinh tế ngầm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS NGUYỄN VINH HƯNG

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế ngầm phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, kinh tế ngầm cũng gây ra những tác động bất lợi đối với nền kinh tế và hệ thống pháp luật. Bài viết phân tích những ảnh hưởng của kinh tế ngầm đối với nền kinh tế và hệ thống pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế ngầm trong thời gian tới.

Từ khóa: kinh tế ngầm, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền