Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)
Thứ năm, 20 Tháng 7 2023 21:01
4097 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 545 (7-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.       NGUYỄN SỸ TRUNG: Phát triển công nhân nông nghiệp công nghệ cao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

12.     PHẠM THỊ DIỄM: Sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách hướng tới mục tiêu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả

19.     LÊ QUỐC: Thực hiện chủ trương của Đảng về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

24.     NGUYỄN VIẾT THẢO: Củng cố, phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mới của thời đại

31.     PHẠM DUY VỤ - HÀ TRỌNG SỨC: Giá trị bền vững của "Đề cương về văn hóa Việt Nam" trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội

38.     LÊ THU HÀ: Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chỉ dẫn và động lực quan trọng đối với báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

44.     HÀ VĂN LUYẾN - HÀN ANH TUẤN: Công an nhân dân khắc ghi lời dạy "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

52.     NGUYỄN THANH XUÂN: Chính sách tôn giáo ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - Những thành tựu và giá trị được khẳng định

61.     PHAN DUY ANH: Học Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

71.     HUỲNH THANH MỘNG: Bảo đảm tính đảng và tính khoa học của khoa học lịch sử và khoa học chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

79.     HÀ VIỆT HÙNG: Phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

85.     NGUYỄN HUY PHÒNG: Phát triển đội ngũ nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

92.     TÀO THỊ QUYÊN: Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội

99.     ĐÀO XUÂN HUY: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện trách nhiệm xã hội

107.   LÊ TÂM ĐẮC: Chuyển đổi tôn giáo và hoạt động di cư của người Mông ở Việt Nam

DIỄN ĐÀN

115.   NGUYỄN YẾN NHI - NGUYỄN THÀNH TRUNG: Phân tích hành vi cán bộ từ lý thuyết "vòng xoắn của sự im lặng" và khuyến nghị chính sách

QUỐC TẾ

122.   THÁI VĂN LONG: Hợp tác Việt Nam - Ôxtrâylia về hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia trong hội nhập quốc tế

128.   TRỊNH THỊ HOA: Đối tác chiến lược toàn diện, dấu mốc mới và triển vọng quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ

135.   VÕ CÔNG KHÔI - PHẠM NGỌC THẢO NGUYÊN: Mô hình chính quyền đô thị trên thế giới và những gợi mở đối với Việt Nam

142.   DƯƠNG THÙY LINH: Những chuyển biến trong chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên từ năm 2009 đến nay

150.   NGUYỄN THANH SƠN: Mô hình quản trị quốc gia của các nước Bắc Âu và kinh nghiệm

155.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền