Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phản bác những luận điệu xuyên tạc về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, học thuật và sự kiện văn hóa ở Việt Nam
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:42
2409 Lượt xem

Phản bác những luận điệu xuyên tạc về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, học thuật và sự kiện văn hóa ở Việt Nam

ThS TRỊNH THỊ TUYẾT MAI
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Ngày 20-3-2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới. Báo cáo chứa đựng nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình nhân quyền của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích, phản bác những luận điệu xuyên tạc liên quan đến việc bảo đảm và thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do học thuật và sự kiện văn hóa ở Việt Nam.
Từ khóa: phản bác luận điệu xuyên tạc; quyền tự do ngôn luận; tự do báo chí; tự do học thuật; sự kiện văn hóa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền