Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển con người các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc - Từ hướng tiếp cận văn hóa
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:55
2844 Lượt xem

Phát triển con người các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc - Từ hướng tiếp cận văn hóa

ThS TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA
Trường Đại học Lâm nghiệp

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Phát triển con người với mục tiêu nâng cao năng lực và mở rộng các cơ hội lựa chọn cho con người, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, là một trong những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta hiện nay. Vấn đề này có mối quan hệ tác động qua lại với sự phát triển văn hóa của vùng. Bài viết tập trung phân tích ảnh hưởng của yếu tố văn hóa đối với vấn đề phát triển con người vùng Tây Bắc (qua nghiên cứu ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái) và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển con người trên địa bàn.
Từ khóa: dân tộc thiểu số; phát triển con người; văn hóa

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền