Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)
Thứ ba, 24 Tháng 10 2023 22:11
3370 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 548 (10-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.   NGUYỄN VĂN BẠO: Giải quyết mối quan hệ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong quá trình phát triển

10. TRẦN VĂN PHÒNG: Tín dụng chính sách xã hội với định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường

16. VŨ LỆ HẰNG - PHÙNG THẾ ĐÔNG: Điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

22. BÙI ĐÌNH PHONG: Hồ Chí Minh thâu thái, kết tinh, lan tỏa những giá trị dân tộc và thời đại

29. NGUYỄN VĂN TRUNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc, dân chủ, dân quyền ở Việt Nam

36. NGUYỄN THANH HẢI: Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa quân sự Việt Nam

45. VI THỊ HƯƠNG LAN: Nhận thức, chính sách và thực thi quyền con người ở Việt Nam

53. PHÙNG THỊ AN NA: Giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về nam nữ bình quyền và giải phóng phụ nữ

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

59.TRẦN KHẮC VIỆT: Vấn đề “đảng cương” và “đảng chương” trong tác phẩm Thường thức chính trị

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

66. NGUYỄN THỊ BÁO: Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách trợ giúp xã hội ở Việt Nam

75. ĐÀO THỊ MINH THẢO: Bảo vệ học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới

82. TĂNG THỊ THU TRANG: Không thể đánh đồng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với tham vọng quyền lực

87. CHU THỊ THÚY HẰNG: Phản bác các luận điểm sai trái về quyền con người trong bản Phúc trình toàn cầu 2023 của Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

97. TRẦN THỊ HUYỀN: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

104. LÊ VĂN LỢI - HOÀNG THỊ LAN: Đóng góp của đồng bào tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nghệ An hiện nay

111. PHAN CÔNG KHANH - PHAN THUẬN: Sóc Trăng phát triển nhân lực nông nghiệp trước yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu

117. NGUYỄN THỊ LAN - HÀ VIỆT HÙNG: Phát triển giáo dục và chuyển dịch cơ cấu ngành nghề nhằm giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long 

DIỄN ĐÀN

124. DƯƠNG THỊ TƯƠI: Trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng

130. PHẠM THẾ LỰC: Tìm hiểu về quản trị xung đột xã hội

QUỐC TẾ

136. ĐÀO NGỌC BÁU: Những điểm mới về lý luận của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

143. PHAN VĂN RÂN: Những biến động địa chính trị hiện nay và tác động đến quan hệ quốc tế

151. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN: Cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển và trường hợp áp dụng trong tranh chấp trên Biển Đông 

158.       TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền