Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Không thể đánh đồng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với tham vọng quyền lực
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 08:58
2616 Lượt xem

Không thể đánh đồng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với tham vọng quyền lực

TS TĂNG THỊ THU TRANG

Viện Nhà nước và Pháp luật,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một trong những chủ trương lớn của Đảng thể hiện ở mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị đã suy diễn bản chất, nhằm làm thay đổi, lung lạc nhận thức của cán bộ, đảng viên về quan điểm của Đảng đối với khát vọng phát triển đất nước, thậm chí chúng còn đưa ra các luận điệu để đánh đồng giữa khát vọng phát triển đất nước với tham vọng quyền lực. Bài viết phân tích quan điểm của Đảng về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước với chống tham vọng quyền lực và khẳng định đây là quan điểm không thể phủ nhận và không thể đánh đồng.

Từ khóa: khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; chống tham vọng quyền lực.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền