Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tìm hiểu về quản trị xung đột xã hội
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 10:48
3640 Lượt xem

Tìm hiểu về quản trị xung đột xã hội

TS PHẠM THẾ LỰC

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Xã hội ngày càng phát triển và xung đột xã hội là điều không thể tránh khỏi, thậm chí ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Do đó, nhận thức về mối đe dọa hoặc sự xuất hiện thực tế của xung đột là cần thiết để bắt đầu các biện pháp cảnh báo, ngăn chặn, quản lý và giải quyết xung đột. Bài viết tập trung làm rõ sự khác nhau giữa quản lý xung đột và quản trị xung đột cũng như những nội dung căn bản của quản trị xung đột trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: quản trị xung đột; quản lý xung đột.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền