Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về chữa bệnh “khinh lý luận” trong cán bộ, đảng viên
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:29
1459 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chữa bệnh “khinh lý luận” trong cán bộ, đảng viên

TS PHAN DUY ANH

Trường Đại học Bách khoa,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Người khẳng định “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định”(1). Người cũng thường xuyên chỉ ra những thứ “bệnh” trong công tác, chỉ ra nguyên nhân, tác hại và đưa ra “phương thuốc chữa bệnh” giúp họ tiến bộ, mà trong đó có bệnh “khinh lý luận”. Bài viết tập trung làm rõ việc Hồ Chí Minh “bắt bệnh” và “chữa bệnh” “khinh lý luận” trong cán bộ, đảng viên, từ đó rút ra ý nghĩa, giá trị thực tiễn của “phương thuốc” này.

Từ khóa: bệnh khinh lý luận; cán bộ, đảng viên; Hồ Chí Minh.       

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền