Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ về chính trị trong tình hình mới
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:32
1397 Lượt xem

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ về chính trị trong tình hình mới

PGS, TS TÔ XUÂN SINH

TS NGUYỄN VĂN VỊ

Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự,

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ về chính trị là nhiệm vụ đặc biệt trong xây dựng Quân đội, có những đặc thù so với xây dựng Quân đội về tư tưởng và tổ chức. Vì vậy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của Quân đội trong điều kiện mới. 

Từ khóa: phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh nhuệ về chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền