Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Báo chí tham gia kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:40
1391 Lượt xem

Báo chí tham gia kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

PGS, TS NGUYỄN THẮNG LỢI

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Quyền lực trong công tác cán bộ là một khía cạnh đặc biệt quan trọng của quyền lực chính trị. Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là yêu cầu khách quan nhằm bảo đảm cho quyền lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả. Bài viết đề cập chủ trương của Đảng và thực trạng báo chí tham gia kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài “Kiểm soát và giám sát quyền lực trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền: Cơ chế và giải pháp đột phá để thực hiện kiểm soát, giám sát quyền lực có hiệu quả” (Mã số KX.04.09/21-25).

Từ khóa: kiểm soát quyền lực; công tác cán bộ; báo chí.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền