Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thực hiện quản lý xung đột xã hội của hệ thống chính trị hiện nay (qua khảo sát trên địa bàn Thành phố Hà Nội)
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:42
1337 Lượt xem

Thực hiện quản lý xung đột xã hội của hệ thống chính trị hiện nay (qua khảo sát trên địa bàn Thành phố Hà Nội)

PGS, TS PHẠM MINH ANH

TS NGUYỄN THẾ HÙNG

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Xung đột xã hội là hiện tượng xảy ra trong quá trình tương tác giữa các cá nhân, nhóm xã hội, có tác động tích cực và tiêu cực đến chủ thể cũng như các mối quan hệ xã hội của chủ thể trong xã hội. Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, xung đột xã hội có xu hướng diễn biến phức tạp. Quản lý xung đột xã hội là quá trình phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của xung đột xã hội đến chủ thể và xã hội. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý xung đột xã hội của hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội trong thực tiễn, bài viết đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xung đột xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội trong thời gian tới.

Từ khóa: xung đột xã hội; quản lý xung đột xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền