Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hiện đại hóa nền công vụ theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:21
1382 Lượt xem

Hiện đại hóa nền công vụ theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài

PGS, TS NGUYỄN MINH PHƯƠNG
TS TRẦN THỊ LAN ANH
Học viện Hành chính Quốc gia

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 


Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng của nền công vụ và yêu cầu của bối cảnh mới, bài viết đề xuất một số giải pháp hiện đại hóa nền công vụ, góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Đó là quá trình cải cách, nâng cấp hệ thống công vụ của đất nước thông qua việc hoàn thiện hệ thống thể chế công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để thay đổi nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng các thách thức mới, tạo động lực quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả.
Từ khóa: nền công vụ chuyên nghiệp; hiện đại hóa nền công vụ; thể chế công vụ; đội ngũ công chức.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền