Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Từ lý luận của C.Mác về tha hóa lao động, nhận diện vấn đề này trong thời đại số
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:25
1643 Lượt xem

Từ lý luận của C.Mác về tha hóa lao động, nhận diện vấn đề này trong thời đại số

TS NGUYỄN VÂN HẠNH
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Bài viết làm rõ lý luận của C.Mác về tha hóa lao động. Từ đó nhận diện những biểu hiện mới của vấn đề này trong thời đại số, cùng những mâu thuẫn gay gắt giữa tư bản và lao động. Qua đây cho thấy giá trị vượt thời đại của lý luận của chủ nghĩa C.Mác về tha hóa lao động và con đường duy nhất để khắc phục tha hóa lao động là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bài viết đạt giải khuyến khích Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba - năm 2023.
Từ khóa: tha hóa lao động; thời đại số; lao động thời đại số.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền