Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:51
4159 Lượt xem

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số

ThS TRỊNH THỊ THANH
Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp
ThS TRỊNH THÚY LIỄU
Trường Chính trị tỉnh Cà Mau

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Bài viết làm rõ một số nội dung về dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thực trạng, những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ này.
Từ khóa: dịch vụ công thiết yếu; trợ giúp pháp lý.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền