Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Sáng kiến Văn minh toàn cầu của Trung Quốc - Nỗ lực để truyền thông mô hình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:57
4389 Lượt xem

Sáng kiến Văn minh toàn cầu của Trung Quốc - Nỗ lực để truyền thông mô hình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc

TS TRẦN THỊ THỦY
ThS TẠ PHÚ VINH
Viện Nghiên cứu Trung Quốc,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

Tóm tắt: Sáng kiến Văn minh toàn cầu được Trung Quốc đưa ra tại Hội nghị Đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới, ngày 15-3-2023, trong bối cảnh sau 10 năm Trung Quốc thực hiện Sáng kiến Vành đai và Con đường. Bài viết phân tích bối cảnh; những nội dung chính của Sáng kiến Văn minh toàn cầu và nêu một số nhận xét ban đầu về nội dung, triển vọng của Sáng kiến này.
Từ khóa: Trung Quốc; sáng kiến; văn minh; toàn cầu; hiện đại hóa.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền