Trang chủ
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:32
6857 Lượt xem

Cuốn sách: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

(LLCT) - Lời giới thiệu: Sáng ngày 09-02-2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự sự kiện quan trọng này có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương... 

Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài Giới thiệu cuốn sách tại buổi Lễ ra mắt do GS, TS TẠ NGỌC TẤN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày. Tiêu đề bài viết do Ban Biên tập đặt.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền