Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Xu hướng truyền hình đa nền tảng ở Việt Nam hiện nay

Xu hướng truyền hình đa nền tảng ở Việt Nam hiện nay

ThS NGUYỄN DƯƠNG CHÂN
Đài Truyền hình Việt Nam

(LLCT) - Để đạt mục tiêu 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước) như Chính phủ đề ra ở Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhiều cơ quan truyền hình tại Việt Nam đổi mới tư duy, quyết tâm hành động và coi truyền hình đa nền tảng là giải pháp đột phá với bước đi, lộ trình phù hợp. Bài viết khái quát xu hướng truyền hình đa nền tảng ở Việt Nam hiện nay, những thành công và một số hạn chế của xu hướng này.
 

Phản bác các luận điệu xuyên tạc công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Phản bác các luận điệu xuyên tạc công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

TS BÙI NGỌC QUÂN
Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

(LLCT) - Những kết quả đạt được trong công cuộc phòng, chống tham nhũng thời gian qua là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, kiên quyết, kiên trì của Đảng ta trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” này, đồng thời là phản bác đanh thép trước các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch cho rằng “tham nhũng ở Việt Nam là do thể chế chính trị”.
 

Trường chính trị cấp tỉnh sau hai năm thực hiện Quy định về trường chính trị chuẩn

Trường chính trị cấp tỉnh sau hai năm thực hiện Quy định về trường chính trị chuẩn

TS NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
Vụ Các trường chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác trường chính trị, xây dựng trường chính trị cấp tỉnh trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 về trường chính trị chuẩn (Quy định số 11-QĐ/TW). Bài viết khái quát những thành tựu các trường chính trị cấp tỉnh đạt được sau 2 năm thực hiện Quy định của Ban Bí thư và phương hướng phát triển trong thời gian tới.
 

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

TS NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Bài viết nêu tính tất yếu, yêu cầu bức thiết phải khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thời gian tới.
 

Một số giải pháp bảo đảm công tác kiểm sát án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân

Một số giải pháp bảo đảm công tác kiểm sát án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân

TS TRẦN VĂN QUÝ
Viện Nhà nước và pháp luật,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Viện Kiểm sát nhân dân với chức năng hiến định “kiểm sát hoạt động tư pháp” là một trong những thiết chế quan trọng góp phần bảo đảm kiểm soát quyền tư pháp. Từ làm rõ thực tiễn tổ chức thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, bài viết phân tích những hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm sát án hình sự và đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay.
 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng  đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

ThS NGUYỄN ĐỨC HÙNG
Học viện Chính trị khu vực I
ThS NGUYỄN THỊ THÚY THẢO
Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, một trong những nội dung của công tác xây dựng Đảng, một trong những phương thức thiết thực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở phân tích vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bài viết đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác này đáp ứng yêu cầu công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.
 

Một số góp ý về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (sửa đổi)

Một số góp ý về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (sửa đổi)

TS TRẦN VĂN QUÝ
Viện Nhà nước và Pháp luật,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Thực hiện chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa XV, dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (sửa đổi) đã và đang được lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân cũng như toàn thể nhân dân để Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và xem xét thông qua. Xuất phát từ thực tiễn hiện nay, trên cơ sở nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp năm 2013, các luật liên quan, bài viết đề xuất một số góp ý hoàn thiện dự thảo Luật.
 

Nguyên tắc và nội dung đổi mới phương pháp định hướng dư luận xã hội ở nước ta hiện nay

Nguyên tắc và nội dung đổi mới phương pháp định hướng dư luận xã hội ở nước ta hiện nay

ThS LƯU THỊ THU PHƯƠNG
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(LLCT) - Nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là một hoạt động quan trọng trong lãnh đạo, quản lý xã hội, do đó cần không ngừng được đổi mới công tác này để giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện những điểm nóng về tư tưởng, kịp thời giải tỏa xung đột xã hội tiềm tàng. Bài viết tập trung làm rõ các phương pháp định hướng dư luận xã hội đang được sử dụng, nguyên tắc và nội dung đổi mới phương pháp định hướng dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay.

 

Tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản

Tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản

TS NGUYỄN THANH SƠN
Viện Kinh tế chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo và tự động hóa hiện nay đang tiềm ẩn nhiều tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất trên thế giới. Khi những tác động tiêu cực của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trở nên trầm trọng hơn, thì những nghi vấn về sự phù hợp của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong bối cảnh mới cũng được nhắc đến nhiều hơn. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa có thể là một trong những nhân tố tiếp theo đẩy chủ nghĩa tư bản với tư cách là một hệ thống, tiến tới giới hạn không thể vượt qua của chính nó.
 

Một số kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, quyết định hành chính của Tòa án

Một số kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, quyết định hành chính của Tòa án

NGUYỄN XUÂN TÙNG
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

(LLCT) - Kiểm sát hoạt động tư pháp là một trong hai chức năng Hiến định của Viện kiểm sát nhân dân. Khoản 1 Điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp". Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân là một nội dung quan trọng thuộc chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp.
 

Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Những dấu ấn trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển

ThS LÊ MINH HẰNG
TS BÙI KIM THANH

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Cổng Thông tin Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua 25 năm hoạt động đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển của Trường Đảng mang tên Bác. Là kênh cung cấp thông tin của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên môi trường mạng, Cổng Thông tin điện tử Học viện trở thành công cụ quản lý, điều hành, trao đổi thông tin, cung cấp dịch vụ công của Học viện và là “tiếng nói” của Học viện trên internet; góp phần tuyên truyền, quảng bá và nâng cao vị thế, uy tín của Học viện đến nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè, đối tác trên thế giới.

Chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam

Chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam

TS NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
 Viện Kinh tế chính trị học,
 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã là một bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản to lớn, khoa học về cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết khái quát một số nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã và sự vận dụng trong xây dựng đường lối, thể chế phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay.
 

Giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

ThS TRẦN THẾ TÀI
Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

(LLCT) - Bài viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững tình hình tư tưởng chính trị ở Đảng bộ trong tình hình hiện nay.
 

Phương hướng, giải pháp phát triển hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đến năm 2045

Phương hướng, giải pháp phát triển hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đến năm 2045

ThS NGUYỄN LAN HƯƠNG
Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu mở ra những cơ hội cho hợp tác, phát triển thương mại, đầu tư, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam. Để khai thác hiệu quả những lợi ích từ Hiệp định thương mại tự do này, Việt Nam cần xác định hợp tác thương mại và đầu tư với Liên minh Kinh tế Á - Âu là một ưu tiên chính sách và có những giải pháp để bảo đảm lợi ích của hai bên.
 

Vai trò của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Vai trò của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

GS, TS NGUYỄN HỮU KHIỂN
Học viện Hành chính Quốc gia

(LLCT) - Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản, có vai trò, ý nghĩa quyết định đối với công tác tổ chức và phương thức hoạt động của các thiết chế tập thể như đảng chính trị, các nghị viện, hội đồng địa phương hay đoàn thể chính trị. Bài viết phân tích những đặc trưng của nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ ra vai trò của các cá nhân trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, các yếu tố tác động tới ý chí cá nhân trong quá trình thực hành nguyên tắc và mối quan hệ giữa các nhóm yếu tố tác động đó.
 

Trang 1 trong tổng số 32 trang.

Thông tin tuyên truyền