Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Đóng góp của các tạp chí khoa học lý luận chính trị trong tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác cán bộ

(LLCT) - Trong những năm qua, các tạp chí khoa học lý luận chính trị đã có những đóng góp quan trọng vào công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận nói chung và công tác cán bộ nói riêng thông qua việc đăng tải các công trình nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập đòi hỏi các tạp chí phải có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng.

 

Đảng lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp

(LLCT) - Công an nhân dân (CAND) là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcXHCN, lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, lực lượng Công an đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một giai đoạn mới của cách mạng nước ta, giai đoạn xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam đi đến thống nhất đất nước.

Về mô hình vườn ươm doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Nhận thức rõ vai trò, tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế đất nước, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển, trong đó các Vườn ươm doanh nghiệp (bussiness incubator) được coi là một công cụ hữu hiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

 

 

 

Sự cần thiết phải có luật an ninh mạng

Sự cần thiết phải có luật an ninh mạng

(LLCT) - Nhằm tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; khắc phục hạn chế, yếu kém liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, Kỳ họp thứ 5 (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 15-6-2018), Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng năm 2018 (sau đây gọi là Luật An ninh mạng). Không như một số luận điểm xuyên tạc của kẻ xấu, Luật hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế(1).

 

Thật là sai trái khi phủ nhận Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

(LLCT) - C.Mác đã khẳng định CNTB không hề thay đổi bản chất bóc lột giá trị thặng dư của công nhân. Nhưng ngày nay, CNTB đã điều chỉnh về kinh tế để thích nghi với quan hệ sở hữu tư nhân, làm cho nhiều người lầm tưởng là CNTB đã thay đổi bản chất. Đặc biệt, sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã trở thành “cớ” để các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác.

WEF ASEAN 2018: Việt Nam cần làm gì để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức?

WEF ASEAN 2018: Việt Nam cần làm gì để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức?

(LLCTHội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13-9-2018, với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã thành công tốt đẹp,nhiều đề xuất được đưa ra nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững trong khu vực và thế giới. Vấn đề đặt ra hiện nay là Việt Nam cần làm gì và bằng cách nào để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức do Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại?

Thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ - biện pháp quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ - biện pháp quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

(LLCT) - Sinh hoạt Đảng nói chung, sinh hoạt chi bộ nói riêng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng và trở thành một quy định mang tính nguyên tắc trong mọi hoạt động của Đảng.

Công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước

Công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước

(LLCT) - Nước ta lại có không ít lợi thế để phát triển CNVH trên một số lĩnh vực, tuy lợi thế này còn ở dạng tiềm năng, cần có đầu tư lớn, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, đặc biệt là ngành công nghiệp du lịch, phát triển các dịch vụ văn hóa du lịch.

Phê phán sự phê phán thiếu tính khoa học đối với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Bài viết tập trung phê phán quan điểm cho rằng: chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, cùng lắm là đầu thế kỷ XX, ở các nước Tây Âu, chứ không thích hợp với các nước phương Đông lạc hậu như Việt Nam; Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là “một sai lầm của lịch sử”,“đã kìm hãm sự phát triển của đất nước”; “Người tiếp thu mù quáng chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không hề có tư tưởng cao siêu”; đồng thời chỉ ra đây là là một sự bôi nhọ, vu khống trắng trợn, phi văn hóa, thiếu tính khoa học của những người phê phán chủ nghĩa Mác - Lênin.

Phải chăng Ph.Ăngghen đã “trở cờ”?

(LLCT) - Tháng 3-1895, Ph.Ăngghen hoàn thành viết “Lời nói đầu” cho tác phẩm “Đấu tranh giai cấp ở Pháp 1848-1850” của C.Mác. Sau khi tác phẩm được công bố, một số nhân vật xét lại đã trích đăng một số đoạn, nhưng tách rời hoàn cảnh ra đời, và kết luận đây là “di chúc chính trị”, sự “trở cờ” của Ph.Ăngghen. Vậy, thực chất những quan điểm của ông là gì? Bài viết dưới đây sẽ phân tích bối cảnh và nội dung những quan điểm đó.

Những ngộ nhận đối với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(LLCT) - Thời gian qua, trên mạng internet xuất hiện một số bài viết, quan điểm chưa đúng về kinh tế nhà nước (KTNN), doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và cổ phần hóa DNNN (CPHDNNN) ) ở Việt Nam, đặc biệt nổi lên trong đó là hai ngộ nhận, cho rằng CPHDNNN làm giảm sút vai trò của khu vực kinh tế nhà nước và CPHDNNN làm mất công cụ định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường... Bài viết dưới đây đề cập và góp phần hóa giải những ngộ nhận đó.

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

(LLCT) - Trong thời gian gần đây, trước sự lôi kéo, kích độngcủa các thế lực thù địch,nhiều cuộc biểu tình, gây rối, đập phá trụ sở, hủy hoại tài sảncác cơ quan công quyền, chống người thi hành công vụđã diễn raở một số tỉnh, thành phố, làm mất an ninhchính trị, trật tự an toànxã hội. Do đó, cần nhận diện rõ âm mưu của các thế lựcthù địch để có các giải pháp phòng,chống. 

Kiểm soát an ninh mạng ở một số nước thế giới và Việt Nam hiện nay

(LLCT) - An ninh mạng là vấn đề an ninh phi truyền thống, ngày càng được thế giới quan tâm và trên thực tế đã có nhiều nước ban hành Luật An ninh mạng. Ở Việt Nam, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật An ninh mạng nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Luật hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh CPTPP

(LLCT) - Ngày 8-3-2018 tại Santiago, Chile, 11 nước thành viên (trừ Mỹ) của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã ký kết Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP). Với 20 điều khoản tạm hoãn so với TPP (chủ yếu ở nhóm nghĩa vụ được tạm hoãn thực thi do Mỹ đàm phán) và chỉ được kích hoạt lại về sau với sự đồng ý của 11 nước, có thể thấy CPTPP kế thừa gần như toàn bộ nội dung của TPP.

 

Đổi mới tư duy nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Tư duy nghiên cứu khoa học xã hội là hoạt động nhận thức các tri thức học thuật về xã hội của con người trong lịch sử. Bài viết bước đầu tìm hiểu bản chất, tính chất, thực chất của các khái niệm tư duy, nghiên cứu, khoa học, xã hội và mối liên hệ hài hòa giữa chúng; nêu ra những khiếm khuyết trong tư duy nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam; đồng thời kiến nghị giải pháp đổi mới tư duy về các sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên và xã hội trên cơ sở tôn trọng sự thật, tuân thủ quy luật khách quan, xác định nguyên lý, nguyên tắc trong nghiên cứu, nhằm nâng cao hơn chất lượng khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn hiện nay.

Trang 3 trong tổng số 22 trang.