Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng

Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng

(LLCT) - Ngày 14-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng. PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện chỉ đạo Hội nghị.

Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

(LLCT) - Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Lời kêu gọi Toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 14-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước  đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

(LLCT) - Sáng 12-9-2021, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng. 


Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2021-2022

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2021-2022

(LLCT) - Hòa trong không khí của cả nước Khai giảng năm học mới,ngày 9-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Lễ khai giảng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp Trung tâm Học viện, kết nối trực tuyến với các Học viện trực thuộc, các Tỉnh ủy được giao thí điểm mở lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại địa phương. 

 

Hội thảo khoa học: “Những nội dung mới về Xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc quán triệt vào công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Viện Xây dựng Đảng”

Hội thảo khoa học: “Những nội dung mới về Xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc quán triệt vào công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Viện Xây dựng Đảng”

(LLCT) - Chiều ngày 31-8-2021, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Những nội dung mới về Xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc quán triệt vào công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Viện Xây dựng Đảng”. PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện, PGS, TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng và PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng chủ trì Hội thảo.

Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Đảng

Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Đảng

(LLCT) - Nhằm tìm kiếm, động viên và tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần tham mưu, tư vấn có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, đồng thời giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Học viện nói riêng và cả nước nói chung, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”.

 

Hội thảo khoa học: Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc

Hội thảo khoa học: Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh 2-9, sáng ngày 31-8-2021, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do -  hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (1891-2021), nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, sáng 26/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

Hội thảo khoa học “Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

(LLCT) - Sáng ngày 25/8, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đồng chủ trì Hội thảo.

Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

(LLCT) - Sáng 14-8, dưới sự chủ trì, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Hội đồng TĐKT Trung ương) Phạm Minh Chính, Hội đồng TĐKT Trung ương đã tổ chức hội nghị thường kỳ và cũng là hội nghị đầu tiên của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Ngày 16/8, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị trực tuyến, gồm 64 điểm cầu trong cả nước, triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu tham luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng năm học 2020-2021

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng năm học 2020-2021

(LLCT) - Chiều ngày 12/8/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu và chủ trì buổi Lễ.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”

(LLCT) - Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021), sáng ngày 7/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hai điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh).

Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

(LLCT) - Chiều 06-8, tại Trụ sở Hội đồng Lý luận Trung ương diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của  Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu ý kiến.

Quảng Ninh: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế

Quảng Ninh: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế

(LLCT) - Ngày 15-7-2021, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc tại TP Hạ Long. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại Kỳ họp.

Trang 1 trong tổng số 25 trang.

Thông tin tuyên truyền