Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Hội thảo khoa học: Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại

Hội thảo khoa học: Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại

(LLCT) - Sáng 5-10-2017, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại (1947 - 2017)” nhằm tiếp tục khẳng định những tác động lớn lao của chiến thắng này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hội thảo chuyên đề: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi”

Hội thảo chuyên đề: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi”

(LLCT) - Ngày 20-9-2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề trực tuyến với các Học viện trực thuộc, lấy ý kiến nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi dự kiến tổ chức vào năm 2018. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện chủ trì Hội thảo.

Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

(LLCT) - Sáng 15-9-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Hội thảo khoa học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học – những giá trị bền vững và những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển

Hội thảo khoa học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học – những giá trị bền vững và những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển

(LLCT) - Ngày 7-9-2017, nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và một thế kỷ chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-2017), Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp với Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Bộ Quốc Phòng tổ chức hội thảo khoa học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học - Những giá trị bền vững và những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển.

 
Tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”

(LLCT) - Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2017) và 75 năm ngày mất (6/9/1942-6/9/2017), ngày 5-9-2017, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Tọa đàm khoa học quốc tế: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và một thế kỷ chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại (1917-2017)

Tọa đàm khoa học quốc tế: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và một thế kỷ chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại (1917-2017)

(LLCT) - Ngày 17-8-2017, tại Hà Nội, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và một thế kỷ Chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại (1917-2017)”. Dự Tọa đàm có các các nhà khoa học, đại biểu đến từ Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Cu Ba, Thụy Điển và Việt Nam.

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

(LLCT) - Ngày 17-8-2017, tại Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị cho TS Nguyễn Thắng Lợi. Dự Lễ công bố, trao quyết định có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; TS Trương Công Đắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Hội thảo khoa học: Công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thực trạng, giải pháp và vấn đề hiện nay ở các tỉnh phía Bắc

Hội thảo khoa học: Công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thực trạng, giải pháp và vấn đề hiện nay ở các tỉnh phía Bắc

(LLCT) - Sáng 15-8-2017, tại thành phố Hải Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: "Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thực trạng, giải pháp và vấn đề hiện nay ở các tỉnh phía Bắc". Đây là một hoạt động trong Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
Tọa đàm khoa học: Đồng chí Võ Chí Công với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam

Tọa đàm khoa học: Đồng chí Võ Chí Công với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam

(LLCT) - Kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, sáng 7-8-2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Đồng chí Võ Chí Công với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam”. PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng;  PGS, TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì Tọa đàm.

Thể lệ đăng bài Tạp chí Lý luận chính trị điện tử

(LLCT)- Ban biên tập Tạp chí Lý luận chính trị điện tử xin trân trọng thông báo đến độc giả Thể lệ đăng bài trên Tạp chí điện tử như sau:

Hội thảo khoa học: Quản lý xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay: lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học: Quản lý xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay: lý luận và thực tiễn

(LLCT) - Ngày 23-6-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học: Quản lý xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay: lý luận và thực tiễn. PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; GS, TS Lê Ngọc Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Xã hội học Chủ trì hội thảo.

Học viện tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017)

(LLCT) Sáng 20-6-2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trực tuyến Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện dự và Chủ trì Lễ kỷ niệm cùng các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS, TS Lê Quốc Lý, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo; Các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, đại diện lãnh đạo Văn phòng Học viện, các vụ chức năng, các viện chuyên ngành, các Tạp chí, Bản tin, Trang thông tin điện tử. Tại các điểm cầu trực tuyến, có Đại diện Ban Giám đốc các Học viện trực thuộc, đại diện lãnh đạo các khoa và tạp chí các Học viện.

Tọa đàm: Chia sẻ Báo cáo nghiên cứu toàn cầu về giảm nghèo và chia sẻ thịnh vượng

(LLCT) Chiều 20-6-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm: Chia sẻ Báo cáo nghiên cứu toàn cầu về giảm nghèo và chia sẻ thịnh vượng. PGS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Tọa đàm.

Hội thảo khoa học: Động lực mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Hội thảo khoa học: Động lực mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay

(LLCT) Ngày 25-5-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Động lực mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội thảo. Cùng chủ trì Hội thảo có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học.

Hội thảo lý luận: “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba”

Hội thảo lý luận: “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba”

(LLCT) -Trong ngày 23, 24-5-2017, tại Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba tổ chức Hội thảo lý luận lần thứ ba với chủ đề: “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba”.

Trang 6 trong tổng số 21 trang.

Thông tin tuyên truyền