Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Hội thảo khoa học: Thách thức chính trị - an ninh của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI

Hội thảo khoa học: Thách thức chính trị - an ninh của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI

(LLCT) - Ngày 24-11-2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học: Thách thức chính trị - an ninh của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI.

Toạ đàm khoa học: Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Toạ đàm khoa học: Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Ngày 23-11-2017, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Toạ đàm khoa học: “Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” nhân Kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt.

 Hội thảo khoa học: “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -Liên minh kinh tế Á -Âu: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”

Hội thảo khoa học: “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -Liên minh kinh tế Á -Âu: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”

(LLCT) - Sáng 10-11-2017, tại Hà Nội, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minhtổ chức Hội thảo khoa học:“Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -Liên minh kinh tế Á -Âu:Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”.

Hội thảo cấp cao tổng kết nghiên cứu năm thứ hai về “Cải cách khu vực công” và triển khai nghiên cứu năm thứ ba “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” trong dự án “Chương trình đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển (DEEP) về  tầm nhìn Việt Nam”

Hội thảo cấp cao tổng kết nghiên cứu năm thứ hai về “Cải cách khu vực công” và triển khai nghiên cứu năm thứ ba “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” trong dự án “Chương trình đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển (DEEP) về tầm nhìn Việt Nam”

(LLCT) - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và 8 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và trong khuôn khổ Dự án “CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN (DEEP) VÌ TẦM NHÌN VIỆT NAM”, ngày 19 và 20 -10 -2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Yonsei, Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác quốc tế KOICA tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo cấp cao về nghiên cứu năm thứ hai với chủ đề “Cải cách khu vực công”, đồng thời triển khai nghiên cứu năm thứ ba về “xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” trong khuôn khổ Dự án DEEP.

Hội thảo khoa học quốc gia: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Hội thảo khoa học quốc gia: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

(LLCT) - Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, sáng 26-10-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. Đồng chí Võ Văn Thưởng,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

(LLCT) - Sáng 18-10-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo: Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lí luận và thực tiễn

Hội thảo: Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lí luận và thực tiễn

(LLCT) - Ngày 18-10-2017, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo khoa học: Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại

Hội thảo khoa học: Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại

(LLCT) - Sáng 5-10-2017, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại (1947 - 2017)” nhằm tiếp tục khẳng định những tác động lớn lao của chiến thắng này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hội thảo chuyên đề: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi”

Hội thảo chuyên đề: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi”

(LLCT) - Ngày 20-9-2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề trực tuyến với các Học viện trực thuộc, lấy ý kiến nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi dự kiến tổ chức vào năm 2018. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện chủ trì Hội thảo.

Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

(LLCT) - Sáng 15-9-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Hội thảo khoa học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học – những giá trị bền vững và những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển

Hội thảo khoa học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học – những giá trị bền vững và những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển

(LLCT) - Ngày 7-9-2017, nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và một thế kỷ chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-2017), Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp với Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Bộ Quốc Phòng tổ chức hội thảo khoa học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học - Những giá trị bền vững và những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển.

 
Tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”

(LLCT) - Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2017) và 75 năm ngày mất (6/9/1942-6/9/2017), ngày 5-9-2017, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Tọa đàm khoa học quốc tế: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và một thế kỷ chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại (1917-2017)

Tọa đàm khoa học quốc tế: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và một thế kỷ chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại (1917-2017)

(LLCT) - Ngày 17-8-2017, tại Hà Nội, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và một thế kỷ Chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại (1917-2017)”. Dự Tọa đàm có các các nhà khoa học, đại biểu đến từ Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Cu Ba, Thụy Điển và Việt Nam.

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

(LLCT) - Ngày 17-8-2017, tại Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị cho TS Nguyễn Thắng Lợi. Dự Lễ công bố, trao quyết định có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; TS Trương Công Đắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Hội thảo khoa học: Công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thực trạng, giải pháp và vấn đề hiện nay ở các tỉnh phía Bắc

Hội thảo khoa học: Công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thực trạng, giải pháp và vấn đề hiện nay ở các tỉnh phía Bắc

(LLCT) - Sáng 15-8-2017, tại thành phố Hải Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: "Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thực trạng, giải pháp và vấn đề hiện nay ở các tỉnh phía Bắc". Đây là một hoạt động trong Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
Trang 5 trong tổng số 20 trang.