Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Hội thảo “Nền kinh tế tuần hoàn: Hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh, giảm chất thải ra môi trường”

Hội thảo “Nền kinh tế tuần hoàn: Hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh, giảm chất thải ra môi trường”

(LLCT) –  Ngày 27-7-2016, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Nền kinh tế tuần hoàn: Hướng tiếp cận mới nâng cao sức cạnh tranh, giảm chất thải ra môi trường”. Tham dự có hơn hơn 100 đại biểu đại diện các bộ ngành, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông”

Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông”

(LLCT) - Sáng 12-7-2016, tại Hà Nội, Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông” (gọi tắt là Chương trình KC.01) đã tiến hành tổng kết Chương trình giai đoạn 2011-2015.

 
Hội thảo khoa học quốc gia "Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn"

Hội thảo khoa học quốc gia "Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn"

(LLCT) - Ngày 20-7-2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Hội thảo nhằm góp phần làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện, vận dụng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Hội thảo “Nông nghiệp an toàn, giải pháp thúc đẩy trách nhiệm trong quản lý chuỗi giá trị nông nghiệp"

Hội thảo “Nông nghiệp an toàn, giải pháp thúc đẩy trách nhiệm trong quản lý chuỗi giá trị nông nghiệp"

(LLCT) - Ngày 15-7-2016, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nông nghiệp an toàn, giải pháp thúc đẩy trách nhiệm trong quản lý chuỗi giá trị nông nghiệp".

Tọa đàm Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II năm 2016

Tọa đàm Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II năm 2016

(LLCT) - Chiều ngày 14-7-2016, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức Tọa đàm Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý II  2016. Đây là báo cáo trong chuỗi Báo cáo được Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôx-trây-lia (DFAT) hỗ trợ trong khuôn khổ Dự án “Báo cáo Đánh giá Kinh tế vĩ mô Độc lập”.

Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016; triển khai góp ý sửa đổi, bổ sung quy định đạo đức người làm báo Việt Nam

Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016; triển khai góp ý sửa đổi, bổ sung quy định đạo đức người làm báo Việt Nam

(LLCT) - Ngày 14-7-2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016, góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

Tọa đàm khoa học: Những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong Đảng

Tọa đàm khoa học: Những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong Đảng

(LLCT) - Ngày 2-7-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học: “Những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng”.

Hội thảo khoa học "Đồng  chí Hồ Tùng Mậu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An"

Hội thảo khoa học "Đồng chí Hồ Tùng Mậu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An"

(LLCT) - Ngày 14-6-2016, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An, tổ chức Hội thảo khoa học Đồng chí Hồ Tùng Mậu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An, nhân dịp Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2016).

Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển con người sau 30 năm đổi mới ở Việt Nam”

Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển con người sau 30 năm đổi mới ở Việt Nam”

(LLCT) - Sáng 14-6-2016, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế tổ chức Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển con người sau 30 năm đổi mới ở Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có PGS,TS Phạm Thị Khanh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế; PGS,TS Vũ Quang Thọ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, cùng các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Diễn đàn Đối thoại chính sách ASEAN và Việt Nam tăng cường sự dịch chuyển sinh viên quốc tế

Diễn đàn Đối thoại chính sách ASEAN và Việt Nam tăng cường sự dịch chuyển sinh viên quốc tế

(LLCT) - Ngày 8-6-2016, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Dự án Hỗ trợ giáo dục đại học tại Khu vực Đông Nam Á (SHARE) thuộc Liên minh châu Âu phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Diễn đàn Đối thoại chính sách ASEAN và Việt Nam tăng cường sự dịch chuyển sinh viên quốc tế.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước

(LLCT) - Sáng 7-6-2016, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2016).

Hội thảo “Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Tầm nhìn và hành động”

Hội thảo “Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Tầm nhìn và hành động”

(LLCT) - Sáng 3-6-2016, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Tầm nhìn và hành động”. Hội thảo là một nội dung trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” được Bộ các vấn đề toàn cầu của Chính phủ Canada (GAC) tài trợ.

Công bố Báo cáo nghiên cứu “Hướng tới bình đẳng giới tại Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ”

Công bố Báo cáo nghiên cứu “Hướng tới bình đẳng giới tại Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ”

(LLCT) - Ngày 3-6-2016, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo nghiên cứu “Hướng tới bình đẳng giới tại Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ”. Đây là báo cáo đầu tiên phân tích nền kinh tế thông qua lăng kính giới, trên cơ sở đó đề xuất các khuyến nghị chính sách với Việt Nam.

Họp báo công bố “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng”

Họp báo công bố “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng”

(LLCT) - Ngày 19-5-2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải chủ trì họp báo.

Trang 10 trong tổng số 20 trang.