Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh CPTPP

(LLCT) - Ngày 8-3-2018 tại Santiago, Chile, 11 nước thành viên (trừ Mỹ) của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã ký kết Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP). Với 20 điều khoản tạm hoãn so với TPP (chủ yếu ở nhóm nghĩa vụ được tạm hoãn thực thi do Mỹ đàm phán) và chỉ được kích hoạt lại về sau với sự đồng ý của 11 nước, có thể thấy CPTPP kế thừa gần như toàn bộ nội dung của TPP.

 

Đổi mới tư duy nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Tư duy nghiên cứu khoa học xã hội là hoạt động nhận thức các tri thức học thuật về xã hội của con người trong lịch sử. Bài viết bước đầu tìm hiểu bản chất, tính chất, thực chất của các khái niệm tư duy, nghiên cứu, khoa học, xã hội và mối liên hệ hài hòa giữa chúng; nêu ra những khiếm khuyết trong tư duy nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam; đồng thời kiến nghị giải pháp đổi mới tư duy về các sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên và xã hội trên cơ sở tôn trọng sự thật, tuân thủ quy luật khách quan, xác định nguyên lý, nguyên tắc trong nghiên cứu, nhằm nâng cao hơn chất lượng khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn hiện nay.

Cơ hội và thách thức từ ba mô hình đặc khu của Việt Nam đến sự phát triển kinh tế - xã hội

(LLCT) - Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệtđang được dư luận đặc biệt quan tâm. Việc thành lập ba đặc khu của Việt Nam hiện nay, bao gồm: Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) là bước phát triển đột phá, tạo động lực, đầu tàu kéo nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, cũng tạo ra những thách thức không nhỏ, đòi hỏi phải sớm nhận diện để có các giải pháp khắc phục.

Cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một số “bệnh của cán bộ”

(LLCT) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, từ việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng đến giáo dục, bồi dưỡng, trọng dụng người tài. Đồng thời, Người cũng sớm cảnh báo những thói hư, tật xấu, những “căn bệnh kinh niên” khó chữa trong đội ngũ cán bộ và chỉ rõ biện pháp sữa chữa.

Phòng, chống thông tin xấu, độc và quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin

Phòng, chống thông tin xấu, độc và quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin

(LLCT) - Cho đến nay, quyền tự do ngôn luận, báo chí, quyền tiếp cận thông tin (trong đó có tự do sử dụng mạng internet) đã được bảo đảm đầy đủ trong chính sách và hệ thống pháp luật Việt Nam. Những quy định này trong pháp luật Việt Nam tương thích với Luật quốc tế về quyền con người. Làm trong sạch môi trường thông tin là điều cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, một số thế lực thù địch lại cho rằng, việc làm như vậy là “vi phạm nhân quyền”, “bóp nghẹt tự do ngôn luận”... Bài viết góp phần phản bác các quan điểm sai trái nêu trên.

Chúng ta có giữ được độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế?

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, nhờ thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước nên hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc giữ vững độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế cũng đứng trước nhiều khó khăn phức tạp, do sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế làm gia tăng nguy cơ phụ thuộc vào bên ngoài; mặt trái của quá trình hội nhập tác động  tiêu cực đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận nhân dân, làm gia tăng các vấn đề an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao... Do vậy, cần có những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Đổi mới cách đánh giá cán bộ

(LLCT) - Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) là một công việc rất quan trọng trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác đánh giá cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập, dẫn đến đội ngũ cán bộ đông nhưng không mạnh, trong đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống…Do vậy, cần sớm đổi mới nội dung, cách thức và trách nhiệm trong đánh giá cán bộ.

Chống tham nhũng không phải là đấu đá phe phái mà vì sự sống còn của chế độ, danh dự và uy tín của Đảng

Chống tham nhũng không phải là đấu đá phe phái mà vì sự sống còn của chế độ, danh dự và uy tín của Đảng

(LLCT) - Những năm gần đây, công cuộc chống tham nhũng đã được đẩy mạnh, thu được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hoan nghênh, coi đó là việc làm cần thiết để bảo vệ uy tín của Đảng, bảo vệ chế độ. Nhưng một số người cho đó là “cuộc đấu đá phe phái trong Đảng”, hơn thế họ còn cho rằng, Đảng cộng sản Việt Nam không thể chống được tham nhũng vì tham nhũng luôn gắn với đảng cộng sản, với chế độ một đảng độc quyền lãnh đạo nói chung, do vậy cần phải đa đảng, đa nguyên thì mới chống tham nhũng thành công... Từ thực tiễn của nhiều nước trên thế giới và Việt Nam, bài viết góp phần phê phán các quan điểm sai trái nêu trên.

Có phải gặm nhấm quá khứ để quên đi hiện tại?

(LLCT) - Việt Nam có bề dày lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Quá trình lịch sử lâu dài đó đã hun đúc nên những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là nền tảng cho sự phát triển đất nước. Việc Đảng, Nhà nước, các địa phương tổ chức kỷ niệm các sự kiện và nhân vật lịch sử, các lễ hội tín ngưỡng là việc làm rất cần thiết nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Do đó, không thể xuyên tạc cho rằng, việc tổ chức như vậy là để gặm nhấm quá khứ, quên đi hiện tại. Cần có cái nhìn biện chứng và công tâm về vấn đề này. 

Cần hiểu đúng về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

(LLCT) Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội đã tán phát nhiều báo cáo, bài viết…xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, cho rằng Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo…Đây là những luận điệu hoàn toàn sai sự thật, bởi trên thực tế, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật, đồng thời nghiêm cấm hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và của công dân.

Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực và gợi ý cho Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, ngành du lịch Việt Nam đang còn không ít những hạn chế, bất cập: phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, chưa tạo thành thương hiệu đặc trưng của Việt Nam, chưa thu hút mạnh mẽ, có hiệu quả khách quốc tế... Do vậy, cần nghiên cứu những kinh nghiệm thành công trong phát triển du lịch của các nước trong khu vực để vận dụng trong phát triển ngành du lịch Việt Nam.

Kinh nghiệm quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của một số nước trên thế giới

(LLCT) - Hiện nay, ở các nước phát triển, các cơ sở đào tạo công chức được tổ chức rất đa dạng, có thể theo khu vực địa lý, dân cư, không nhất thiết theo đơn vị hành chính lãnh thổ hoặc bộ máy nhà nước (bộ, cơ quan Trung ương). Ngoài các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong khu vực còn có cả khu vực tư nhân tham gia, đặc biệt là các trường đại học cũng tham gia nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức. Việt Nam cần tham khảo những kinh nghiệm của thế giới để đổi mới công tác quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

Chống thất thoát tài sản nhà nước trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(LLCT) - Thời gian qua, do quy định pháp luật chưa sát thực tế, còn nhiều kẽ hở nên quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã bị một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng gây thất thoát lớn tài sản nhà nước, nhất là về đất đai. Do vậy, cần sớm nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai 2013 về bán đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định về thu hồi đất; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, bán vốn; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán…

Phương thức tiếp nhận văn hóa phương Tây của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(LLCT) - Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông đã thúc đẩy quá trình tiếp nhận văn hóa phương Tây của sinh viên nhanh chóng và phong phú hơn về nội dung cũng như hình thức tiếp nhận. Quá trình này không chỉ diễn ra trên giảng đường đại học mà còn thẩm thấu trong tất cả những hoạt động sống và học tập của sinh viên, tạo nhiều thuận lợi cho giao lưu văn hóa. Trong nhiều phương thức tiếp nhận văn hóa, internet với các tính năng ưu việt là phương thức được sinh viên sử dụng nhiều nhất để tiếp nhận văn hóa.

Bàn về mô hình chính phủ kiến tạo phát triển và liêm chính ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Hiện nay, vấn xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển và liêm chính ở nước ta đang được giới nghiên cứu và toàn xã hội quan tâm, bởi đây là tiền đề quan trọng để nền kinh tế nước ta thích ứng với hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để xây dựng thành công Chính phủ kiến tạo và liêm chính ở Việt Nam hiện nay, cần tập trung hoàn thiện thể chế,xóa bỏ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư; thể chế hóa nghĩa vụ và cơ chế thực hiện trách nhiệm giải trình nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ; xây dựng các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệpđể thúc đẩy tính liêm chính…

Trang 5 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền