Trang chủ    Cùng bạn đọc    75 năm truyền thống Học viện

75 năm truyền thống Học viện

Hội nghị phát động phong trào thi đua đặc biệt “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2024) và quán triệt, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Hội nghị phát động phong trào thi đua đặc biệt “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2024) và quán triệt, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

BẢO NGỌC

(LLCT) - Ngày 25-3-2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua đặc biệt: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2024) và quán triệt, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Học viện Trung tâm đến các Học viện khu vực.

Thông tin tuyên truyền