Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:48
4294 Lượt xem

Phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN ĐẮC HƯNG
Khoa Kinh tế,
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Thời gian qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tín dụng xanh nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đối phó với tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, ngành ngân hàng luôn nỗ lực hướng đến các mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bài viết phân tích thực trạng phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách có liên quan.
Từ khóa: tín dụng xanh, kinh tế xanh.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền