Trang chủ    Thực tiễn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, tiêu cực
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:38
3190 Lượt xem

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, tiêu cực

PGS, TS TRƯƠNG HỒ HẢI

Viện Nhà nước và Pháp luật,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Từ khóa: cơ chế phòng ngừa; tham nhũng; tiêu cực.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền