Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Sáng kiến “vành đai, con đường” của Trung Quốc: Một thập kỷ nhìn lại
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:55
5283 Lượt xem

Sáng kiến “vành đai, con đường” của Trung Quốc: Một thập kỷ nhìn lại

ThS NGUYỄN THU HÀ

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Tháng 9-2023, Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) của Trung Quốc được triển khai tròn 10 năm, là sáng kiến mang tầm toàn cầu nhằm kết nối Trung Quốc với các thị trường và nền kinh tế trên thế giới. Đến nay, đã có 149 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế tham gia BRI. Bài viết làm rõ những thành tựu, hạn chế, triển vọng của Sáng kiến “Vành đai, Con đường” và hàm ý đối với Việt Nam.

Từ khóa: Sáng kiến “Vành đai, Con đường”; Trung Quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền