Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhân tố ASEAN trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản hiện nay
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:54
4225 Lượt xem

Nhân tố ASEAN trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản hiện nay

TS TRỊNH THỊ HOA
Viện Quan hệ quốc tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Năm 2023 đánh dấu Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, cũng là năm đánh dấu mốc chính thức bước sang giai đoạn quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”. ASEAN được coi là nhân tố quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa các thành viên với Nhật Bản nói chung và Việt Nam - Nhật Bản nói riêng; là động lực để Việt Nam - Nhật Bản xác lập mối quan hệ lên tầm cao mới “đối tác chiến lược toàn diện”. Bài viết làm rõ tầm quan trọng của ASEAN trong quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản” hiện nay.

Từ khóa: ASEAN; Việt Nam; Nhật Bản; quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản; quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền