Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 15:04
5183 Lượt xem

Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

ThS TRẦN NGỌC NHIỀU

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị, trong thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị đã được cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Nam chỉ đạo và triển khai thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Bài viết làm rõ vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở Quảng Nam hiện nay.

Từ khóa: Giáo dục lý luận chính trị; cán bộ cấp cơ sở; Quảng Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền