Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Luật đất đai năm 2013: thực tiễn thi hành và những bất cập cần sửa đổi, bổ sung
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:04
5601 Lượt xem

Luật đất đai năm 2013: thực tiễn thi hành và những bất cập cần sửa đổi, bổ sung

TS ĐẶNG VĂN CƯỜNG

HÀ THỊ KHUYÊN

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Luật Đất đai là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết các vấn đề liên quan đến đất đai. Thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã giúp Đảng và Nhà nước ta thực hiện được các chủ trương, chính sách về đất đai đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, chính trong thực tiễn triển khai này, Luật Đất đai năm 2013 cũng đã bộc lộ những bất cập nhất định, dẫn đến việc thực thi pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý - sử dụng đất đai, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân... Bởi vậy, cần sửa đổi, bổ sung luật để phù hợp với thực tiễn.

Từ khóa: Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi bổ sung luật, giá đất, bồi thường, tái định cư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền