Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    “Phân phối lần ba” ở Trung Quốc
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 14:48
1139 Lượt xem

“Phân phối lần ba” ở Trung Quốc

TS TRẦN THU MINH

Trường Đại học Ngoại thương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Khái niệm “phân phối lần ba” ở Trung Quốc được nhắc đến tại Hội nghị Ủy ban Kinh tế Tài chính Trung ương Trung Quốc năm 2021 đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trung Quốc. Bài viết làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về “phân phối lần ba”; phân tích các biện pháp thúc đẩy thực hiện “phân phối lần ba”; những kết quả đạt được và hạn chế; từ đó đưa ra một số đánh giá ban đầu về hình thức phân phối thu nhập này.

Từ khóa: “phân phối lần ba”; phân phối thu nhập; Trung Quốc; chính sách.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền