Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vấn đề dân tộc - tôn giáo vùng dân tộc thiểu số ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 14:51
1278 Lượt xem

Vấn đề dân tộc - tôn giáo vùng dân tộc thiểu số ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

TS NGUYỄN KHẮC ĐỨC

Viện Tôn giáo và tín ngưỡng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của đất nước. Đây là khu vực có nhiều dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng gắn bó chặt chẽ với nhau. Tình hình dân tộc - tôn giáo ở khu vực này trong thời gian qua nhìn chung ổn định, đáp ứng đời sống tinh thần của các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vẫn còn những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn an ninh, trật tự xã hội. Bài viết tập trung phân tích vấn đề dân tộc - tôn giáo và đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề tôn giáo vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và thành phố Cần Thơ hiện nay.

Từ khóa: dân tộc; tôn giáo; dân tộc thiểu số; đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền