Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:03
1129 Lượt xem

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

TS ĐỖ THỊ PHƯƠNG HOA

Trường Đại học Thương mại

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những giải pháp then chốt giúp sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị và thương hiệu nông sản, bảo vệ môi trường…Trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bài viết phân tích vai trò và thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy mối liên kết này.

Từ khóa: liên kết doanh nghiệp và nông dân; nông nghiệp công nghệ cao.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền