Trang chủ    Diễn đàn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của chính phủ
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:45
6734 Lượt xem

Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của chính phủ

ThS TRỊNH XUÂN THẮNG

Học viện Chính trị khu vực IV

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó có quyền lập quy của Chính phủ là yêu cầu khách quan trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Để kiểm soát quyền lực quan trọng này, cần nghiên cứu làm rõ thực tiễn vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ, làm cơ sở cho việc đề xuất các khuyến nghị, giải pháp tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò này.

Từ khóa: nhân dân, kiểm soát quyền lập quy, Chính phủ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền