Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Truyền thông của cơ quan công quyền với phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 11:19
3810 Lượt xem

Truyền thông của cơ quan công quyền với phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

ThS LÊ MINH NGỌC

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Trong thời gian gần đây, công tác truyền thông của hệ thống cơ quan công quyền đã có nhiều đổi mới, có những đóng góp quan trọng vào việc thông tin đến người dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan công quyền, kết nối giữa hệ thống các cơ quan công quyền với nhân dân. Tuy nhiên, công tác truyền thông trong hoạt động công vụ còn bộc lộ một số hạn chế: phản ứng chưa nhanh, vào cuộc chưa quyết liệt, có nơi còn lúng túng. Đây là cơ hội để các thế lực phản động xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của cơ quan công quyền, trên hết là làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Bài viết nêu thực trạng và một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả công tác truyền thông trong hoạt động công vụ, đặc biệt là trong những tình huống đột xuất, góp phần phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết đạt giải Triển vọng trong Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.

Từ khóa: truyền thông; khủng hoảng truyền thông; cơ quan công quyền; chống diễn biến hòa bình.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền