Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Sự tham gia của người dân trong quản trị quốc gia hiệu quả
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:54
2610 Lượt xem

Sự tham gia của người dân trong quản trị quốc gia hiệu quả

TS BÙI THỊ NGỌC HIỀN
Học viện Hành chính quốc gia

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: “Sự tham gia” là một đặc trưng cơ bản của mô hình quản trị quốc gia tốt. Sự tham gia là một phần của nguyên tắc “lấy con người làm trung tâm” đã nổi lên trong khoảng 30 năm qua và có ảnh hưởng đến các chính sách giáo dục, kinh doanh, chính sách công và các chương trình cứu trợ và phát triển quốc tế. Trên cơ sở phân tích quan niệm, hình thức, mức độ và những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản trị quốc gia, bài viết gợi mở những ý tưởng trong nâng cao hiệu quả huy động sự tham gia của người dân vào quản trị quốc gia hiệu quả.
Từ khóa: sự tham gia, quản trị quốc gia.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền