Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Những yêu cầu cơ bản đối với tư duy lãnh đạo - Từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 10:58
5135 Lượt xem

Những yêu cầu cơ bản đối với tư duy lãnh đạo - Từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh

PGS, TS NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Học viện Chính trị khu vực IV

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Tư duy của chủ thể lãnh đạo (gồm cá nhân người lãnh đạo và tập thể lãnh đạo) là yếu tố chi phối toàn bộ hoạt động lãnh đạo, cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lãnh đạo. Đối với lãnh đạo trong khu vực công, tư duy lãnh đạo không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của khu vực công, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và cuộc sống của người dân. Vì vậy, các vấn đề liên quan đến tư duy lãnh đạo, như yêu cầu cơ bản của tư duy lãnh đạo, con đường bồi dưỡng năng lực tư duy lãnh đạo luôn là một vấn đề được giới nghiên cứu lý luận và lãnh đạo, quản lý quan tâm. Bài viết đề cập đến một số yêu cầu cơ bản đối với tư duy lãnh đạo, đồng thời liên hệ việc đảm bảo các yêu cầu này từ thực tiễn lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua.

Tóm tắt: Từ khóa: tư duy lãnh đạo; Quảng Ninh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền